CLICAPS Topics: Results

B
Ba
Bactericides  - 165 documents  - 5. level
Bases  - 4 documents  - 4. level
Basics  - 30 documents  - 4. level
Basics  - 29 documents  - 4. level
Basics  - 28 documents  - 4. level
Basics; General (General)  - 87 documents  - 3. level
Basics; Laboratory practice general  - 125 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 85 documents  - 5. level
Basics; Textbooks  - 109 documents  - 5. level
Basics; Textbooks  - 35 documents  - 5. level
Basics; Textbooks  - 24 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 160 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 67 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 137 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 70 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 91 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 186 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 304 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 196 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 309 documents  - 3. level
Basics: Biochemistry methods  - 55 documents  - 3. level
Basics: Molecular biology methods  - 59 documents  - 3. level
Be
Beer; Wine  - 74 documents  - 4. level
Behavior of Chemicals  - 87 documents  - 3. level
Behavioural biology; Ethology  - 275 documents  - 3. level
Beilstein Handbook of Organic Chemistry  - 5. level
Bi
Bibliographies  - 99 documents  - 3. level
Biochemical Analysis  - 101 documents  - 4. level
Biochemical Preparations  - 16 documents  - 4. level
Biochemistry  - 2. level
Biocides see Bactericides
Biocommunication  - 3. level
Biodiversity; Species diversity  - 168 documents  - 3. level
Bioelectrochemistry  - 22 documents  - 4. level
Bioenergetics  - 83 documents  - 4. level
Bioengineering; Tissue Engineering  - 376 documents  - 3. level
Bioequivalence  - 7 documents  - 3. level
Biogeography; Biotopes  - 111 documents  - 3. level
Biographies  - 230 documents  - 3. level
Bioinformatics  - 2. level
Bioinorganic Chemistry  - 3. level
Biological Chemistry
Biological membranes  - 3. level
Biological Networks  - 52 documents  - 3. level
Biological principles; Theoretical biology  - 71 documents  - 3. level
Biological redox processes  - 125 documents  - 4. level
Biology  - 3. level
Biology  - 2. level
Biomass  - 23 documents  - 4. level
Biomass  - 92 documents  - 3. level
Biomathematics  - 2. level
Biomedical applications; Biomaterials  - 390 documents  - 4. level
Biomimetics  - 45 documents  - 4. level
Biomolecular NMR Spectroscopy  - 127 documents  - 5. level
Biomolecules  - 3. level
Bionanotechnology
Bioorganic Chemistry  - 3. level
Biopharmaceuticals  - 64 documents  - 3. level
Biopharmacy  - 13 documents  - 3. level
Biopharmacy  - 2. level
Biophysical aspects  - 46 documents  - 4. level
Biophysical chemistry  - 60 documents  - 3. level
Biophysics  - 2. level
Biopolymers  - 147 documents  - 4. level
Bioprocess engineering  - 278 documents  - 3. level
Bioremediation  - 158 documents  - 3. level
Biosensors; Biochips  - 209 documents  - 3. level
Biostatistics; Data Analysis  - 384 documents  - 3. level
Biosynthesis  - 37 documents  - 4. level
Biosynthesis of secondary plant substances  - 3 documents  - 3. level
Biotechnology  - 2. level
Black Arsenic
Blends  - 98 documents  - 4. level
Blends see Composite Materials
Blood  - 120 documents  - 3. level
Boundary Layers  - 16 documents  - 4. level
Br
Breaking  - 5. level
Business and Management  - 46 documents  - 2. level