CLICAPS Topics: Results

B
Ba
Bactericides  - 165 documents  - 5. level
Bases  - 4 documents  - 4. level
Basics  - 29 documents  - 4. level
Basics  - 29 documents  - 4. level
Basics  - 25 documents  - 4. level
Basics; General (General)  - 86 documents  - 3. level
Basics; Laboratory practice general  - 167 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 83 documents  - 5. level
Basics; Textbooks  - 109 documents  - 5. level
Basics; Textbooks  - 35 documents  - 5. level
Basics; Textbooks  - 24 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 159 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 67 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 135 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 66 documents  - 4. level
Basics; Textbooks  - 89 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 181 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 295 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 192 documents  - 3. level
Basics; Textbooks  - 307 documents  - 3. level
Basics: Biochemistry methods  - 37 documents  - 3. level
Basics: Molecular biology methods  - 32 documents  - 3. level
Be
Beer; Wine  - 70 documents  - 4. level
Behavior of Chemicals  - 87 documents  - 3. level
Behavioural biology; Ethology  - 267 documents  - 3. level
Beilstein Handbook of Organic Chemistry  - 5. level
Bi
Bibliographies  - 99 documents  - 3. level
Biochemical Analysis  - 99 documents  - 4. level
Biochemical Preparations  - 16 documents  - 4. level
Biochemistry  - 2. level
Biocides see Bactericides
Biocommunication  - 3. level
Biodiversity; Species diversity  - 165 documents  - 3. level
Bioelectrochemistry  - 22 documents  - 4. level
Bioenergetics  - 82 documents  - 4. level
Bioengineering; Tissue Engineering  - 383 documents  - 3. level
Bioequivalence  - 8 documents  - 3. level
Biogeography; Biotopes  - 109 documents  - 3. level
Biographies  - 227 documents  - 3. level
Bioinformatics  - 2. level
Bioinorganic Chemistry  - 3. level
Biological Chemistry
Biological membranes  - 3. level
Biological Networks  - 51 documents  - 3. level
Biological principles; Theoretical biology  - 66 documents  - 3. level
Biological redox processes  - 124 documents  - 4. level
Biology  - 3. level
Biology  - 2. level
Biomass  - 23 documents  - 4. level
Biomass  - 85 documents  - 3. level
Biomathematics  - 2. level
Biomedical applications; Biomaterials  - 381 documents  - 4. level
Biomimetics  - 45 documents  - 4. level
Biomolecular NMR Spectroscopy  - 128 documents  - 5. level
Biomolecules  - 3. level
Bionanotechnology
Bioorganic Chemistry  - 3. level
Biopharmaceuticals  - 64 documents  - 3. level
Biopharmacy  - 13 documents  - 3. level
Biopharmacy  - 2. level
Biophysical aspects  - 45 documents  - 4. level
Biophysical chemistry  - 59 documents  - 3. level
Biophysics  - 2. level
Biopolymers  - 141 documents  - 4. level
Bioprocess engineering  - 275 documents  - 3. level
Bioremediation  - 150 documents  - 3. level
Biosensors; Biochips  - 199 documents  - 3. level
Biostatistics; Data Analysis  - 376 documents  - 3. level
Biosynthesis  - 37 documents  - 4. level
Biosynthesis of secondary plant substances  - 1 document  - 3. level
Biotechnology  - 2. level
Black Arsenic
Blends  - 97 documents  - 4. level
Blends see Composite Materials
Blood  - 119 documents  - 3. level
Boundary Layers  - 15 documents  - 4. level
Br
Breaking  - 5. level
Business and Management  - 42 documents  - 2. level