CLICAPS Themen: Physiologie; Morphologie

Physiologie; Morphologie Werke zeigen
Systematik: Systematik > Biowissenschaften > Pflanzenwissenschaften > Physiologie; Morphologie
√úbersetzungen: EN  Physiology; Morphology
Notation: lsc.bot.phs
RSS-Feed: Neuerwerbungen Physiologie; Morphologie RSS

Standort Beschreibung Anzahl Werke Belegung (%)
21 A Plan Kompass Annual Review of Plant Physiology 24 100
512 B Plan Kompass 19 81
512 C Plan Kompass 8 26
Online Online 405  
Werke zeigen